Cenník služieb – Finance House

Cenník služieb

Účtovné služby
1A zápis položiek do 1000 ks (mesiac) do 1000 ks 1.20
1B zápis položiek nad 1000 ks (mesiac) nad 1000 ks 1.00 – 0.80
2 spracovanie DPH ks 20.00
3 elektronické podávanie dokumentov ks 5.00
4 vystavovanie faktúr v PDF ks 1.00
5 preberanie, skenovanie, zasielanie dokumentov ks 0.50
6 mesačný paušál (hodina x počet) hod 30.00
Reporting
7 spracovanie mesačnej závierky (max. hodina práce) ks 30.00
8 spracovanie závierky – extra čas hod 30.00
9 vypracovanie štatistického výkazu ks 20.00
10 vypracovanie štatistiky – extra čas hod 30.00
11 spracovanie pohľadávok výkaz 10.00
12 spracovanie záväzkov výkaz 10.00
Poradenstvo, kontrola a konzultačné služby
13 prepočty/alokácia prevádzkových nákladov hod 30.00
14 prepočty/alokácia nákladov/marží/prevádzok hod 30.00
15 udržiavanie databázy (EO, OŠ, atď.) hod 30.00
16 maintenance účtovného systému SPIN EUR 0.00
17 zastupovanie klienta na DU/Banka/Notár/Poisťovňa hod 30.00
18 kontrola fakturácie hod 30.00
19 kontrola pokladne hod 30.00
20 kontrola banky (importy /párovanie VBU) hod 30.00
21 kontrola systému (import/nastavenie HOREC, BG, eKasa) hod 30.00
22 kontrola importov mzdový nákladov hod 30.00
23 importy a kontrola PS hod 30.00
24 konzultácia, poradenstvo, zastupovanie, príprava k auditu, atď. hod 30.00
25 správa a manažérske riadenie EUR 0.00
Závierkové operácie
26 spracovanie účtovnej závierky – ročná (MALÁ firma) MIKRO 5-7hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 150.00
27 spracovanie účtovnej závierky – ročná (STREDNÁ firma) MEDIUM 10-15hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 300.00
28 spracovanie účtovnej závierky – ročná (VEĽKÁ firma) ŠTANDARD 15-20hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 500.00
29 spracovanie účtovnej závierky – extra čas hod 30.00
30 spracovanie závierky – mimoriadna (ekonomická porada) hod/ks 30.00
31 spracovanie/kalkulácia/rozdelenie HV ks 30.00
32 rezerva
Spracovanie daní
33 spracovanie dane z nehn. nehnuteľnosť 10.00
34 spracovanie dane z nehn. – extra čas hod 30.00
35 podanie dane z nehn. výkaz/ks 20.00
36 spracovanie dane z mot. vozidiel automobil 5.00
37 spracovanie dane z mot. vozidiel – extra čas hod 30.00
38 podanie dane z mot. vozidiel výkaz/ks 20.00
Iné služby
39 prevzatie/odovzdanie účtovnej dokumentácie spoločnosti hod 30.00
40 registrácia/odhlásenie ERP/eKasa ks 30.00
41 registrácia DPH ks 30.00
42 oznámenie zmien (DU, banka, poisťovňa, atď.) podanie/ks 20.00
43 spracovanie prehľadov – iné ks 20.00
Personálna a mzdová agenda
44 spracovanie personálnej agendy ks 15.00
45 spracovanie miezd I. ks 8.00
46 spracovanie miezd II. ks 12.00
47 spracovanie mesačného prehľadu – DU/Poisťovňe výkaz 5.00
48 spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnanec 5.00
49 prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do poisťovní ks 3.00
50 potvrdenie o príjme (súd, znalec, banka, …) zamestnanec 3.00
51 extra čas na spracovanie miezd hod 30.00

Posledné novinky

ZAZNAMENALI STE ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE?

14 september 2022

OTCOVSKÁ DOVOLENKA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA od 1. 10. 2022

14 september 2022

ZAZNAMENALI STE BLÍŽIACE SA ZMENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2022?

10 september 2022

DO KONCA SEPTEMBRA MÔŽETE ZMENIŤ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

1 september 2022

FINANCE HOUSE – VÁŠ PARTNER A PORADCA VO SVETE DANÍ A ODVODOV

14 august 2022

FINANCE HOUSE – VÁŠ IDEÁLNY PARTNER PRE SPRAVOVANIE FIREMNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

2 august 2022

ÚČTOVNÍCTVO, DANE, PORADENSTVO A REPORTING POD JEDNOU STRECHOU

2 júl 2022

OD JÚLA SA ZAVÁDZA ZAOKRÚHĽOVANIE CIEN PRI PLATBE V HOTOVOSTI

2 jún 2022

FINANCE HOUSE – VIAC AKO LEN ÚČTOVNÍCI

2 jún 2022

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.