Cenník služieb

Účtovné služby
1A zápis položiek do 1000 ks (mesiac) do 1000 ks 1.20
1B zápis položiek nad 1000 ks (mesiac) nad 1000 ks 1.00 – 0.80
2 spracovanie DPH ks 20.00
3 elektronické podávanie dokumentov ks 5.00
4 vystavovanie faktúr v PDF ks 1.00
5 preberanie, skenovanie, zasielanie dokumentov ks 0.50
6 mesačný paušál (hodina x počet) hod 30.00
Reporting
7 spracovanie mesačnej závierky (max. hodina práce) ks 30.00
8 spracovanie závierky – extra čas hod 30.00
9 vypracovanie štatistického výkazu ks 20.00
10 vypracovanie štatistiky – extra čas hod 30.00
11 spracovanie pohľadávok výkaz 10.00
12 spracovanie záväzkov výkaz 10.00
Poradenstvo, kontrola a konzultačné služby
13 prepočty/alokácia prevádzkových nákladov hod 30.00
14 prepočty/alokácia nákladov/marží/prevádzok hod 30.00
15 udržiavanie databázy (EO, OŠ, atď.) hod 30.00
16 maintenance účtovného systému SPIN EUR 0.00
17 zastupovanie klienta na DU/Banka/Notár/Poisťovňa hod 30.00
18 kontrola fakturácie hod 30.00
19 kontrola pokladne hod 30.00
20 kontrola banky (importy /párovanie VBU) hod 30.00
21 kontrola systému (import/nastavenie HOREC, BG, eKasa) hod 30.00
22 kontrola importov mzdový nákladov hod 30.00
23 importy a kontrola PS hod 30.00
24 konzultácia, poradenstvo, zastupovanie, príprava k auditu, atď. hod 30.00
25 správa a manažérske riadenie EUR 0.00
Závierkové operácie
26 spracovanie účtovnej závierky – ročná (MALÁ firma) MIKRO 5-7hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 150.00
27 spracovanie účtovnej závierky – ročná (STREDNÁ firma) MEDIUM 10-15hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 300.00
28 spracovanie účtovnej závierky – ročná (VEĽKÁ firma) ŠTANDARD 15-20hod prác, 12m priemer mesačných účtovných služieb, minimálne však ks 500.00
29 spracovanie účtovnej závierky – extra čas hod 30.00
30 spracovanie závierky – mimoriadna (ekonomická porada) hod/ks 30.00
31 spracovanie/kalkulácia/rozdelenie HV ks 30.00
32 rezerva
Spracovanie daní
33 spracovanie dane z nehn. nehnuteľnosť 10.00
34 spracovanie dane z nehn. – extra čas hod 30.00
35 podanie dane z nehn. výkaz/ks 20.00
36 spracovanie dane z mot. vozidiel automobil 5.00
37 spracovanie dane z mot. vozidiel – extra čas hod 30.00
38 podanie dane z mot. vozidiel výkaz/ks 20.00
Iné služby
39 prevzatie/odovzdanie účtovnej dokumentácie spoločnosti hod 30.00
40 registrácia/odhlásenie ERP/eKasa ks 30.00
41 registrácia DPH ks 30.00
42 oznámenie zmien (DU, banka, poisťovňa, atď.) podanie/ks 20.00
43 spracovanie prehľadov – iné ks 20.00
Personálna a mzdová agenda
44 spracovanie personálnej agendy ks 15.00
45 spracovanie miezd I. ks 8.00
46 spracovanie miezd II. ks 12.00
47 spracovanie mesačného prehľadu – DU/Poisťovňe výkaz 5.00
48 spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnanec 5.00
49 prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do poisťovní ks 3.00
50 potvrdenie o príjme (súd, znalec, banka, …) zamestnanec 3.00
51 extra čas na spracovanie miezd hod 30.00

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.