ZAZNAMENALI STE BLÍŽIACE SA ZMENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2022? – Finance House

ZAZNAMENALI STE BLÍŽIACE SA ZMENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2022?

Menia sa sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách a zvyšuje sa základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Prinášame vám stručný prehľad zmien.

Zvýšili sa sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách/diéty:

1. 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín
2. 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
3. 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín

Menia sa výdavky na stravovanie:

Od začiatku roka 2022 daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia preukazovať výšku stravného dokladom (napr. faktúrou, pokladničným dokladom). Uznať je možné do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň len sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Od septembra je to 3,52 €.

Pre zamestnávateľa vyplýva povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie:

1. vo výške najmenej 55 % z ceny jedla
2. najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, od septembra maximálne do výšky 3,52 €

Minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Hodnota stravovacej poukážky musí byť po novom najmenej v sume 4,80 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, po novom je minimálna výška príspevku 2,64 €.

Základná náhrada za km jazdy pri pracovných cestách sa od septembra mení takto:

1. jednostopové vozidlá a trojkolky: 0,063 €
2. osobné cestné motorové vozidlá: 0,227 €

Zdroj

Posledné novinky

ZAZNAMENALI STE ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE?

14 september 2022

OTCOVSKÁ DOVOLENKA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA od 1. 10. 2022

14 september 2022

ZAZNAMENALI STE BLÍŽIACE SA ZMENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2022?

10 september 2022

DO KONCA SEPTEMBRA MÔŽETE ZMENIŤ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

1 september 2022

FINANCE HOUSE – VÁŠ PARTNER A PORADCA VO SVETE DANÍ A ODVODOV

14 august 2022

FINANCE HOUSE – VÁŠ IDEÁLNY PARTNER PRE SPRAVOVANIE FIREMNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

2 august 2022

ÚČTOVNÍCTVO, DANE, PORADENSTVO A REPORTING POD JEDNOU STRECHOU

2 júl 2022

OD JÚLA SA ZAVÁDZA ZAOKRÚHĽOVANIE CIEN PRI PLATBE V HOTOVOSTI

2 jún 2022

FINANCE HOUSE – VIAC AKO LEN ÚČTOVNÍCI

2 jún 2022

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.